Bezoek Zuidas

30-05-2016

Op dinsdag 17 mei jl. heeft FIRE een bezoek gebracht aan de Zuidas dat van start ging met een interessante presentatie over de ontwikkelingen op de Zuidas en het nieuwe ‘gebieds-activatie-programma’ Leef Zuidas met aansluitend een rondleiding in het gebied.

Eline Hoogendijk, Programmamanager en Projectleider Marketing & Communcatie Hello Zuidas, heeft ons meegenomen in de visie en hoe, waar en waarom de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.


Het success van de Zuidas als zakencentrum en het grootste infrastructurele project uit de geschiedenis, het Zuidasdok, is slechts één van de ontwikkelingen die het gebied steeds levendiger gaan maken. Het versterken van de kwaliteit van wonen en werken is de belangrijkste uitdaging voor de komende periode. In 2030 zullen er in totaal 7000 woningen zijn in Zuidas. (gerealiseerd of in aanbouw). Divers aanbod van sociaal, midden en hoger segment. Ook het project Kop Zuid en de nieuwe VU-campus dagen bij aan de verdere ontwikkeling en levendigheid van de Zuidas.De Zuidas is volop in beweging. Er wordt niet alleen aandacht geschonken aan de lange-termijn vsie maar ook kansrijke ideeën krijgen een plek in het programma. Een doe-kroeg voor bewoners, plekken voor start-ups, Zwemmen in Zuidas en De Nieuwe Meer maar ook Yoga en vergaderen in postzegelparken. Zo wordt er per 1 juli een nieuwe fietsparkeergarage opgeleverd, vinden er vele evenementen plaats Zuidas fietst, ArtZuid, Zuidasrun en ook het Zuidas Culinair & Zomerfeest wordt dit jaar op 24 juni as. weer georganiseerd. Dus zorg dat je erbij bent!

We hebben de dag uiteraard weer afgesloten met een gezellige borrel en diner bij BautZuidas.